Opłaty

Wpisowe – 400zł
Jest to opłata wnoszona przez rodzica lub opiekuna jednorazowo i bezzwrotnie z chwilą przyjęcia dziecka do przedszkola. Opłata ta związana jest z rezerwacją miejsca w przedszkolu.

Czesne:

Czesne za przedszkole 1350 zł.

Czesne za żłobek 1600 zł.
Rodzeństwa:

940 zł od drugiego dziecka korzystającego w tym samym czasie z usług przedszkola.

Rodzeństwa w żłobku 1100 zł.

Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są wpłacać czesne z góry przelewem do
10 dnia każdego miesiąca gotówką w siedzibie przedszkola lub na konto przedszkola.

Uwaga!

Numer konta bankowego przedszkola uległ zmianie

Nowy numer konta: 16 2490 0005 0000 4530 4896 6267

Czesne obejmuje:

  • pobyt dziecka w przedszkolu/żłobku w godzinach od 06:30 do 18:00;
  • opiekę i kształcenie zgodnie z programem MENiS;
  • całodzienne wyżywienie (nie jest odliczany koszt pojedynczych posiłków
  • w ciągu dnia). Stawka żywieniowa wynosi 10 zł;
  • zajęcia dodatkowe (dotyczy przedszkola);
  • udział w imprezach okolicznościowych (np. teatrzyki, koncerty);
  • upominki okolicznościowe.

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka zwracana jest stawka żywieniowa
10 zł/dz w kolejnym miesiącu pobytu.

Za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu (tj. po godzinie 18:00)
pobierana jest opłata 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Rodzice ponoszą dodatkowe koszty związane z zakupem podręczników dla dzieci.

Koszt zajęć dodatkowych zawartych w ofercie (tj. język angielski, język hiszpański, zajęcia logopedyczne grupowe, gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika, karate, warsztaty plastyczno – ceramiczne, taniec artystyczny z elementami baletu, kinder judo) wliczony jest w czesne. Opłaty za katechezę ponoszą rodzice. Są to zajęcia poza ofertą przedszkola.

Opłaty dla dzieci nie uczęszczających na stałe do przedszkola.

jednorazowy pobyt dziecka w przedszkolu (po wcześniejszym uzgodnieniu) – 40 zł
udział w imprezach – 30 zł