Opłaty

Wpisowe – 300zł
Jest to opłata wnoszona przez rodzica lub opiekuna jednorazowo i bezzwrotnie z chwilą przyjęcia dziecka do przedszkola. Opłata ta związana jest z rezerwacją miejsca w przedszkolu.

 

Czesne – 850 zł (całkowity koszt przedszkola)
Rodzeństwa – 670 zł od dziecka

 

Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są wpłacać czesne z góry przelewem do
10 dnia każdego miesiąca gotówką w siedzibie przedszkola lub na konto przedszkola.

 

Uwaga!

Numer konta bankowego przedszkola uległ zmianie

Nowy numer konta: 16 2490 0005 0000 4530 4896 6267

 

Czesne obejmuje:

  • pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 06:30 do 18:00;
  • opiekę i kształcenie zgodnie z programem MENiS;
  • całodzienne wyżywienie (nie jest odliczany koszt pojedynczych posiłków
  • w ciągu dnia). Stawka żywieniowa wynosi 8 zł;
  • zajęcia dodatkowe;
  • udział w imprezach okolicznościowych (np. teatrzyki, koncerty, mikołajki);
  • upominki okolicznościowe.

 

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka zwracana jest stawka żywieniowa
8zł/dz w kolejnym miesiącu pobytu.

 

Za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu (tj. po godzinie 18:00)
pobierana jest opłata 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 

Rodzice ponoszą dodatkowe koszty związane z zakupem podręczników dla dzieci.

 

Koszt zajęć dodatkowych zawartych w ofercie (tj. język angielski, język włoski, zajęcia logopedyczne grupowe, gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika, karate, warsztaty plastyczno – ceramiczne, taniec artystyczny z elementami baletu, kinder judo) wliczony jest w czesne. Opłaty za katechezę ponoszą rodzice. Są to zajęcia poza ofertą przedszkola.

 

Opłaty dla dzieci nie uczęszczających na stałe do przedszkola.

 

jednorazowy pobyt dziecka w przedszkolu (po wcześniejszym uzgodnieniu) – 40 zł
udział w imprezach – 30 zł